More

  Poliisi muistuttaa perättömien uhkausten seurauksista

  Hämeen poliisille on tullut viime päivien aikana ilmoituksia eri kouluihin kohdistuneista uhkauksista. Kaikki uhkaukset ovat osoittautuneet perättömiksi. Lisäksi on tullut erilaisia huolestuneita yhteydenottoja opettajilta, vanhemmilta ja muilta kansalaisilta mahdollisista huolta tai pelkoa aiheuttavista tilanteista.

  Hämeen poliisi on saanut viime päivien aikana ilmoituksia koulu-uhkauksista, jotka ovat osoittautuneet perättömiksi. Nämä uhkaukset on toistaiseksi todettu perättömiksi jo niin varhaisessa vaiheessa, että ne eivät ole ehtineet aiheuttaa kovin suuria toimenpiteitä.

  Poliisi kuitenkin suhtautuu jokaiseen ilmoitukseen vakavasti ja reagoi asiaan tarvittavin toimenpitein. Perätön ilmoitus tai uhkaus vaarallisesta tapahtumasta on rikos.

  Perättömän ilmoituksen johtaessa viranomaistoimenpiteisiin tai jos ilmoitus muuten aiheuttaa kuluja, jäävät syntyneet kustannukset perättömän ilmoituksen tekijän maksettaviksi, iästä riippumatta. 15 vuotta täyttäneiden osalta asia käsitellään rikosprosessissa ja alle 15-vuotiaden osalta tehdään lastensuojeluilmoitus, mikä voi johtaa lastensuojeluviranomaisten toimenpiteisiin. Vahingonkorvausvelvollisuus on jo alakouluikäisellä lapsella.

  Poliisi muistuttaa vanhempia, että lasten kanssa on syytä keskustella siitä, mitä seurauksia edellä kuvatusta toiminnasta voi aiheutua.

  Kansalaiset huolissaan

  Eri tahoilta on tullut myös erittäin paljon yhteydenottoja erilaisista huolta aiheuttavista asioista tai sellaisista asioista, joiden epäillään voivan johtaa uhkaavaan tilanteeseen. Näitä ilmoituksia on tullut opettajilta, vanhemmilta ja muilta kansalaisilta. Poliisi ottaa myös nämä ilmoitukset vakavasti ja tutkii niistä jokaisen. Esimerkkinä yhteydenotoista ovat aseiden säilyttämiseen liittyvät ilmoitukset ja huolet. 

  Aseita säilytettävä huolellisesti

  Poliisi muistuttaakin aseluvanhaltijoita siitä, että ampuma-aseiden oikeanlainen säilyttäminen on yksi aseturvallisuuden keskeisimmistä seikoista. Ampuma-aselaki velvoittaa säilyttämään ampuma-asetta, aseen osia, patruunoita sekä erityisen vaarallisia ammuksia siten, ettei vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole. Alle 18-vuotiaan rinnakkaisluvalla hallussaan pitämien ampuma-aseiden, aseen osien ja patruunoiden huolellisesta säilyttämisestä vastaa kyseisen ampuma-aseen ja aseen osan pääluvan haltija. 

  Lisätietoa ampuma-aseiden säilytyksestä

  Ajankohtainen
  Ajankohtainen
  Ajankohtainen on kotimainen uutispalvelu, joka tarjoaa ajankohtaisia uutisia, artikkeleita ja analyyseja niin kotimaasta kuin maailmaltakin. Pyrimme tuomaan lukijoillemme luotettavaa, objektiivista ja tasapuolista tietoa eri aihealueilta, olipa kyse sitten kansainvälisistä tai kotimaisista tapahtumista.

  Uusimmat

  Aiheeseen liittyen