More

  Moni ensikertalainen yllättyy pitkästä ajokiellosta

  Kun poliisi epäilee kuljettajaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, moni yllättyy, kuinka pitkä ajokielto teosta voidaan määrätä jo ensikertalaiselle. Näitä ikäviä yllätyksiä Länsi-Uudenmaan poliisi käsittelee etenkin kesäaikaan runsain määrin.

  Liikenneturvallisuuden vaarantamisella tarkoitetaan sitä, että kuljettajan toiminta liikenteessä on omiaan vaarantamaan muiden turvallisuuden. Liikenneturvallisuuden vaarantaminen katsotaan törkeäksi silloin, kun esimerkiksi liikennesääntöjen rikkomisesta aiheutuu vakavaa vaaraa toisen hengelle ja terveydelle. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi huomattavan ylinopeuden ajamista, vaikka muu liikenne olisikin vähäistä ja ajettaisiin vaikka moottoritiellä. 

  Törkeän ajokieltorikoksen osalta ajokiellon kesto on ajokorttilain mukaan vähintään kolme kuukautta. Uusijalle kesto on vähintään puoli vuotta. Ajokieltojen kestot kuitenkaan harvoin jäävät lain mukaisiin vähimmäispituuksiin, sillä poliisi noudattaa valtakunnallista liukumataulukkoa, jossa on määritetty pituudet rikosnimikekohtaisesti. 

  − Ajokiellon pituus perustuu törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen osalta käräjäoikeuden määräämään rangaistusseuraamukseen, joka on joko päiväsakkoja tai vankeutta. Esimerkiksi 60:n päiväsakon rangaistusseuraamus tarkoittaa käytännössä keskimäärin kuuden kuukauden mittaista ajokieltoa ensikertalaiselle. Ajokielto voidaan määrätä enintään viiden vuoden määräajaksi, kertoo lupaesimies Anniina Torvinen. 

  Päätös tehdään pääsääntöisesti sen jälkeen, kun rikosasiaan on annettu ratkaisu käräjäoikeudessa

  Ajokiellon pituuden lisäksi monet kuljettajat yllättyvät asian käsittelyyn tarvittavan prosessin kestosta. Kun kyseessä on törkeä ajokieltorikos, käsitellään rikosasia poikkeuksetta tuomioistuimessa. Käräjäoikeuden käsittelyä edeltävät poliisin suorittama esitutkinta ja syyteharkinta. 

  − Niin sanotuissa tyyppitapauksissakin rikosprosessi voi kestää herkästi useita kuukausia − pahimmillaan jopa yli vuoden. Tällä hetkellä tuomioistuimet ovat ruuhkautuneita, lupaesimies Torvinen kuvaa. 

  Torvinen muistuttaa, että päätös ajo-oikeusasiassa tehdään pääsääntöisesti sen jälkeen, kun rikosasiaan on annettu ratkaisu käräjäoikeudessa. Mikäli kyseessä on asia, joka on käsitelty sakkomenettelyssä, päätös ajo-oikeusasiassa tehdään sen jälkeen, kun syyttäjä on vahvistanut sakon. Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta epäilty kuljettaja on prosessin ajan määrättynä väliaikaiseen ajokieltoon aina sinne saakka, kunnes poliisi tekee koko prosessin päätteeksi päätöksen ajokiellon lopullisesta pituudesta. 

  Selityksiä ylinopeudelle ja perusteluja ajokiellon kohtuullistamiselle löytyy laidasta laitaan

  Syitä, joita kuljettajat ajetulle ylinopeudelle kertovat, on liikennevalvonnan parissa työskentelevien poliisien mukaan lukuisia. Niihin lukeutuvat esimerkiksi kiire, vessahätä, päiväkodissa odottavat lapset tai kotona odottava vaimo. Jotkut kuljettajat kokevat, että vähäinen muu liikenne mahdollistaa oman ylinopeuden. Osalla on yksinkertaisesti väärä oletus tieosuuden nopeusrajoituksesta.

  Lupaesimies Torvisen mukaan poliisi kuulee erilaisia perusteluja myös siinä vaiheessa, kun ajokieltoa käsitellään ja asiakkaan on kirjallisella lausunnolla mahdollista kertoa, millaisia vaikutuksia ajokiellolla olisi. 

  − Osa perusteluista on käytännöllisiä ja varmasti totuudenmukaisia. Monilla on oikea tarve ajokortille työtehtävien kautta.. Moni myös kuljettaa perheenjäseniä esimerkiksi kouluun tai harrastukseen. Osalla taas on terveyteen liittyviä haasteita, joiden myötä autoilu on ainoita liikkumisen mahdollistavia tapoja. 

  Poliisi huomioi ajokiellon vaikutukset toimeentuloon ja välttämättömään liikkumiseen. Oletus kuitenkin on, että perusterve ihminen kykenee kulkemaan parin kilometrin matkan vaikka kävellen. Esimerkiksi kahden kilometrin matka kouluun ei yksinomaan riitä ajokiellon kohtuullistamiseen ajokorttilain säännösten mukaisesti.

  − Ajokiellon tarkoitus on estää kuljettajan osallistuminen liikenteeseen, jos hän on syyllistynyt liikennerikokseen tai -rikkomuksiin, rikkonut ajokorttiin liittyvää velvoitetta tai hänen terveydentilansa on puutteellinen. Poliisi totta kai toivoo, että kuljettajat miettisivät ajokiellon vaikutuksia jo ennen kuin jalka painaa kaasua enemmän kuin rajoitukset sallivat, Torvinen toteaa.  

  Ajankohtainen
  Ajankohtainen
  Ajankohtainen on kotimainen uutispalvelu, joka tarjoaa ajankohtaisia uutisia, artikkeleita ja analyyseja niin kotimaasta kuin maailmaltakin. Pyrimme tuomaan lukijoillemme luotettavaa, objektiivista ja tasapuolista tietoa eri aihealueilta, olipa kyse sitten kansainvälisistä tai kotimaisista tapahtumista.

  Uusimmat

  Aiheeseen liittyen